Formy ubezpieczenia kredytu:

image Kredyt nieodnawialny można wziąć tylko raz w życiu, a jeśli chodzi o jego spłatę to
 nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty. Natomiast jeśli chodzi o kredyt odnawialny jego charakterystyczną cechą jest ,że odsetki są naliczane przez bank wyłącznie od wykorzystywanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu. W  momencie wpływu na konto firmowe, limit się odnawia, a odsetki przestają być naliczane. Kredyt obrotowy odnawialny pozwala kredytobiorcy dopasować tryb wykorzystywania zobowiązań. Można z nich korzystać wielokrotnie, w ramach ustalonego limitu przez okres np.  roku . Po tym czasie bank może przedłużyć okres obowiązywania kredytu odnawialnego ale często wiąże się z opłacaniem pewnej kwoty.
Z perspektywy kredytobiorcy najlepszym oczywiście rozwiązaniem jest kredyt obrotowy odnawialny , który jest elastycznie wykorzystywany i może zostać spłacony przez cały okres brania kredytu co jest bardzo korzystne dla każdego , i dzieje się tak nawet bez utraty powrotu do pierwszego  limitu.
Czyli aby podpisać umowę z bankiem potrzebujemy:
-na jaki cel będziemy potrzebować kredyt np. : na założenie firmy, remont czy też budowę domu itp.
-wysokość prowizji jaką otrzyma bank.
-zasady terminu spłaty kredytu
-na jaki okres będziemy brać kredyt
-warunki uruchomienia
-ogólne postanowienia
-dane stron umowy
-datę i miejsce zawarcia umowy
-w jaki sposób zabezpieczymy kredyt (więcej szczegółów o tym opowiem póżniej.)
-wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
-informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron. 
-informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę, 
-termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej,
-zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
-kwotę i walutę kredytu, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż PLN, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut stosownego do wyznaczania przepływów umownych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
Aby wziąć kredyt musisz mieć coś pod zastaw. Ja w skrócie skupie się właśnie na tym temacie .
Pierwszy to osobowe:
-poręczne: osoba trzecia zobowiązuje się do spłaty kredytu łącznie z odsetkami jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie go spłacić w terminie.
-weksel własny in blanco – kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, według której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty, 
-poręczenie wekselowe awal
-gwarancja bankowa
-ubezpieczenie kredytu
-przelew wierzytelności
-przystąpienie do długu
Ostatnim podziałem jest ubezpieczenie rzeczowe:
– zastaw na rzeczach i prawach
-blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania, 
-kaucja-wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym, 
-przewłaszczenie na zabezpieczenie
-hipoteka- zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.
 
Czym się różni kredyt mieszkaniowy od kredytu hipotecznego?? 
Każdy sądzi , że kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny to jest to samo lecz w rzeczywistości nie jest to prawda. 
Zaraz przedstawię zasadnicze różnice tych oto dwóch kredytów. W niektórych sprawach faktycznie są do siebie podobne ale nie jest to ten sam kredyt. 
Kredyt mieszkaniowy to każdy kredyt hipoteczny ale czy każdy kredyt hipoteczny jest mieszkaniowym wątpię. Wróćmy jednak do kredytu mieszkaniowego. Jest  on zaciągnięty na zakup mieszkania. Jednocześnie hipoteka tego nowo zakupionego mieszkania jest naszym zabezpieczeniem mieszkania. 
Jakby kredytobiorca nie mógł spłacić kredytu to bank przejął by nowo zakupione lokum. 
Natomiast jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. Jest to każdy kredyt obciążający hipotekę nieruchomości .W przeciwieństwie do kredytu mieszkaniowego może być przeznaczony na dowolny cel ,co jest o niebo  wygodniejsze jeśli nie chcemy  kupować domu .Choć zazwyczaj przeznacza się je na cel zakupu lub remontu mieszkania. 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.