Kredyt studencki

Taki kredyt jest z pewnością tańszy od tradycyjnych kredytów gotówkowych, ponieważ część kosztów oprocentowania dopłacana jest z budżetu państwa. Kredyt zaciąga się na konkretną sumę, a ta jest dzielona na transze jakie następnie są wypłacane co miesiąc. Jest tani sposób na utrzymanie się na studiach. Kredyt studencki spłaca się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. W każdym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala pułap miesięcznego dochodu na członka rodziny, którego ubiegający się o taki kredyt studencki nie mogą przekroczyć. Kredyt studencki można zaciągnąć w bankach jakie podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wypłata kredytu trwa do 6 lat, w przypadku studiów doktoranckich może to być przedłużone o 4 lata. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim. W każdym kolejnym semestrze warunkiem wypłacania następnych transz kredytu będzie przedłożenie do 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej jako dowodu kontynuowania studiów.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.