Popyt na pracę

Popyt na pracę jest zgłaszany przez różnych przedsiębiorców. Przy wyższym poziomie płac pracodawcy będą zmuszeni zatrudniać mniej pracowników. W sytuacji bezrobocia, obniżanie górnej granicy wieku produkcyjnego jest jedną z metod zmniejszania skali bezrobocia, a wiec zmniejszania podaży pracy. Wśród osób z wyższym wykształceniem jest najniższa stopa bezrobocia. Pracodawcy są doskonale świadomi wpływu wzrostu płac na popyt na prace. Każda podwyżka płac podniesie cenę produktu i zmniejszy jego sprzedaż. Wielkość podaży pracy determinuje struktura ludności według płci. Aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn. Pracownik będzie więc rezygnował też z pracy mającej dla niego mniejszą wartość na rzecz pracy bardziej zarobkowej.

Ludzie stoją przed wyborem między zwiększonym wysiłkiem pracy i podejmowaniem jej w godzinach nadliczbowych z wyższym dochodem, umożliwiających zaspokojenie aspiracji bytowych pracownika oraz członków jego rodziny a pożytecznym wykorzystaniem czasu wolnego. Właściciel przedsiębiorstwa zainteresowany zyskiem stara się ustalić fundusz płac by zapewnić pracownikowi wysokość płac dyktowanych przez sytuacje na rynku pracy i istniejące normy prawne. Na zakończenie zmieniając trochę wątek, warto sobie przypomnieć co się działo na rynku pracy kiedy pędziła nasza gospodarka. Wówczas to pracownicy decydowali o tym gdzie i za ile będą pracować. Tak więc rynek pracy działa dokładnie tak samo jak każdy inny rynek, steruj nim popyt i podaż.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.