Ryzyko banku

Ryzyko, jakie bank ponosi w związku z udzieleniem kredytu jest tym wyższe im dłuższy jest okres kredytowania a tym niższe im lepsze i większe ma bank zabezpieczenie jak np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Również wysoki wkład własny zmniejsza ryzyko kredytowe banku. To są elementy, które podobnie jak sama nasza zdolność i historia kredytowa wpływają na to czy bank zdecyduje się udzielić nam kredytu czy też nie.

Bank oceniając swoje ryzyko wystawia nam ocenę. Jeżeli np. nasze dochody są wysokie to przynaje nam punkty, podobnie jest w przypadku zabezpieczenia. Jeżeli przewyższa ono wartość kredytu to dostajemy więcej punktów, jeżeli sytuacja jest odwrotna to nie dość że dostajemy tych punktów mniej to jeszcze musimy się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ryzyko banku również można przeliczyć na realne pieniądze, im niższe jest to ryzko tym bank będzie bardziej skłonny udzielić nam tańszego kredytu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.