Spłata kredytu studenckiego

image Kredyt studencki wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim przez cały okres trwania studiów. Zaczynamy spłacać go dopiero w dwa lata po tym jak ukończymy studia. Spłacamy w comiesięcznych ratach, które są dwukrotnie wyższe od transz jakie były nam wcześniej wypłacane. Do momentu, w którym rozpoczęła się spłata wszystkie odsetki są pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich . Kiedy mamy problemy ze spłatą raty mogą zostać zmniejszone przez bank do 20% miesięcznego dochodu lub nawet czasowo zawieszone maksymalne na 12 miesięcy. Kredyt może być również umorzony częściowo lub całkowicie z uwagi na trudną sytuację materialną kredytobiorcy lub trwałą utratę zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań, a także w przypadku śmierci kredytobiorcy. Ponadto jeśli student, który kredyt zaciągnął ukończył studia grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może się starać i umorzenie 20% kredytu studenckiego.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.