Treść umowy kredytu:

Kredyt nieodnawialny można wziąć tylko raz w życiu, a jeśli chodzi o jego spłatę to
 nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty. Natomiast jeśli chodzi o kredyt odnawialny jego charakterystyczną cechą jest ,że odsetki są naliczane przez bank wyłącznie od wykorzystywanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu. W  momencie wpływu na konto firmowe, limit się odnawia, a odsetki przestają być naliczane. Kredyt obrotowy odnawialny pozwala kredytobiorcy dopasować tryb wykorzystywania zobowiązań. Można z nich korzystać wielokrotnie, w ramach ustalonego limitu przez okres np.  roku . Po tym czasie bank może przedłużyć okres obowiązywania kredytu odnawialnego ale często wiąże się z opłacaniem pewnej kwoty.
Z perspektywy kredytobiorcy najlepszym oczywiście rozwiązaniem jest kredyt obrotowy odnawialny , który jest elastycznie wykorzystywany i może zostać spłacony przez cały okres brania kredytu co jest bardzo korzystne dla każdego , i dzieje się tak nawet bez utraty powrotu do pierwszego  limitu.
Czyli aby podpisać umowę z bankiem potrzebujemy:
-na jaki cel będziemy potrzebować kredyt np. : na założenie firmy, remont czy też budowę domu itp.
-wysokość prowizji jaką otrzyma bank.
-zasady terminu spłaty kredytu
-na jaki okres będziemy brać kredyt
-warunki uruchomienia
-ogólne postanowienia
-dane stron umowy
-datę i miejsce zawarcia umowy
-w jaki sposób zabezpieczymy kredyt (więcej szczegółów o tym opowiem póżniej.)
-wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
-informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron. 
-informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę, 
-termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej,
-zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
-kwotę i walutę kredytu, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż PLN, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut stosownego do wyznaczania przepływów umownych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.